برچسب: هیتلر که بود؟

۱۱

آدولف هیتلر، مردی فراتر از یک افسانه

“به نام خدا”   آدولف هیتلر، مردی فراتر از یک افسانه؛   نویسنده: تهیه شده در تیم مطلب ایرانشهر انجمن علمی پژوهشی ایرانشهر   مردی که بیش از دیگران جرئت داشت و البته بیش...

۰

آدولف هیتلر که بود؟

“به نام خدا” آدولف هیتلر که بود؟ نویسنده: PaRHaM_P.H انجمن علمی پژوهشی ایرانشهر پیشگفتار: از سال ۱۹۴۵ تا کنون صدها و بعضا هزاران کتب و مستند علیه حزب نازی و خصوصا شخصیت آدولف هیتلر...