برچسب: رادیو

۰

تفاوت نئونازی با نازیسم و هدف از ساخت آن توسط نظام سلطه جهانی _ منتشر شده از رادیو ایرانشهر

“به نام خدا”       تفاوت نئونازی با نازیسم و هدف از ساخت آن توسط نظام سلطه جهانی _ منتشر شده از رادیو ایرانشهر     گوینده: شهرام   – وبسایت انجمن: www.iranshahrnsmi.ir...

۰

۲۶ ام آوریل؛ سالروز تولد رودلف هس – آهنگ به یاد ماندنی رودلف هس (سفیر صلح) از رادیو ایرانشهر

۲۶ ام آوریل؛ سالروز تولد رودلف هس (سفیر صلح)؛ Rudolf Hess _ Radio Iranshahr  آهنگ ماندگار “رودلف هس؛ سفیر صلح” تقدیم به روح این بزرگ مرد تاریخ _ منتشر شده از رادیو ایرانشهر –...

۰

نقش یهود بین الملل در انقلاب روسیه و بنیان گذاری کمونیسم (قسمت اول)

  نقش یهود بین الملل در انقلاب روسیه و بنیان گذاری کمونیسم (قسمت اول) گوینده: نیما   – وبسایت انجمن: www.iranshahrnsmi.ir – آپارات: www.aparat.com/Iranshahr_NSMI – سروش: iranshahr_nsmi@ – تلگرام: iranshahr_NSMI@ – رادیو: Radio_Iranshahr_NSMI@  

۰

روابط بین ایران و آلمان و خدمات آلمان نازی به ایران (قسمت سوم)

روابط بین ایران و آلمان و خدمات آلمان نازی به ایران (قسمت سوم) گوینده: نیما – وبسایت انجمن:    www.iranshahrnsmi.ir – آپارات:    www.aparat.com/Iranshahr_NSMI – سروش:    iranshahr_nsmi@ – تلگرام:    iranshahr_NSMI@ – رادیو:...

۰

روابط بین ایران و آلمان و خدمات آلمان نازی به ایران (قسمت دوم)

روابط بین ایران و آلمان و خدمات آلمان نازی به ایران (قسمت دوم) گوینده: نیما – وبسایت انجمن:    www.iranshahrnsmi.ir – آپارات:    www.aparat.com/Iranshahr_NSMI – سروش:    iranshahr_nsmi@ – تلگرام:    iranshahr_NSMI@ – رادیو:...

۰

روابط بین ایران و آلمان و خدمات آلمان نازی به ایران (قسمت اول)

روابط بین ایران و آلمان و خدمات آلمان نازی به ایران (قسمت اول) گوینده: نیما – وبسایت انجمن:    www.iranshahrnsmi.ir – آپارات:    www.aparat.com/Iranshahr_NSMI – سروش:    iranshahr_nsmi@ – تلگرام:    iranshahr_NSMI@ – رادیو:...