نبرد قادسیه

“به نام خدا” نبرد قادسیه؛ نویسنده: Pendar انجمن علمی پژوهشی ایرانشهر   جگ قادسیه یکی از مهمترین جنگ های صورت گرفته میان ایرانیان و اعراب محسوب میشود.(۱۶تا ۱۹نوامبر ۶۳۶میلادی) فرمانده سپاه اعراب سعد ابی...