دسته: رایش سوم

۰

خدمات پزشکی در آلمان تحت حکومت ناسیونال سوسیالیسم

“به نام خدا” خدمات پزشکی در آلمان تحت حکومت ناسیونال سوسیالیسم؛ نویسنده: Y.T انجمن علمی _ پژوهشی ایرانشهر   آلمان نازی نه تنها در اقتصاد کشور پیشرویی بود؛ بلکه در مسئله خدمات پزشکی هم...

۰

چرا ناسیونالیسم و چرا سوسیالیسم؟ _ از زبان دکتر یوزف گوبلز

“به نام خدا”   چرا ناسیونالیسم و چرا سوسیالیسم؟ _ از زبان دکتر یوزف گوبلز؛   نویسنده: تهیه شده در تیم مطلب و ترجمه ایرانشهر انجمن علمی _ پژوهشی ایرانشهر     چرا ما...

۲

معرفی فرماندهان ارتش آلمان نازی: ژنرال فیلد مارشال والترمدل

“به نام خدا” معرفی فرماندهان ارتش آلمان نازی: ژنرال فیلد مارشال والترمدل   تهیه شده در تیم مطلب ایرانشهر والتر مدل در تاریخ ۲۴ ژانویه ۱۸۹۱ در شهر گنتین متولد شد و نظربه اینکه...

۰

جایگاه مردم در ناسیونال سوسیالیسم (نازیسم)

“به نام خدا”   جایگاه مردم در ناسیونال سوسیالیسم (نازیسم)؛ نویسنده: Y.T انجمن علمی _ پژوهشی ایرانشهر   نویسندگان مخالف مکتب نازیسم نظرشان بر این است که نازی ها مخالف دموکراسی بودند و دموکراسی...

۶

آننربه؛ موسسه تحقیقاتی نژاد آریایی

“به نام خدا” آننربه موسسه تحقیقاتی نژاد آریایی؛ گردآورنده: رضا گشتاپو انجمن علمی _ پژوهشی ایرانشهر آننربه نام موسسه تحقیقاتی است که در دوران حکومت نازیسم ها با هدف مطالعه و پژوهش در حوزه...

۰

زندگینامه مارتین بورمان نزدیک ترین فرد حزب نازی به هیتلر

“به نام خدا” زندگینامه مارتین بورمان٬ نزدیک ترین فرد حزب نازی به هیتلر نویسنده: تهیه شده در تیم مطلب ایرانشهر انجمن علمی _ پژوهشی ایرانشهر   مارتین بورمان٬ زاده سال ۱۹۰۰ در شهر وگلبن...

۳

تانک تایگر ۲ ( Tiger II) برجسته‌ترین و موثرترین تانک کلاس سنگین آلمان نازی

“به نام خدا”   تانک تایگر ۲ ( Tiger II) برجسته‌ترین و موثرترین تانک کلاس سنگین آلمان نازی؛ نویسنده: میثاق انجمن علمی _ پژوهشی ایرانشهر   تایگر ۲ ( Tiger II) برجسته‌ترین و موثرترین...