مارش بسیار زیبای سرود هورست وسل

  مارش بسیار زیبای سرود هورست وسل مارش Horst Wessel Lied که با نام Die Fahne Hoch نیز شناخته می شود همراه با سرود حزب نازی آلمان ، ساخته و باز تهیه شده توسط...