دسته: نظام سلطه جهانی (مولتی مدیا)

۲

بحرانی به نام نئونازی (کلیپ)

“به نام خدا” بحرانی به نام نئونازی برای ناسیونال سوسیالیسم (نازیسم)، این جریان منحرف که تماما از سوی نظام سلطه و یهود بین الملل هدایت میشود تنها برای تخریب هرچه بیشتر ایدئولوژی نازیسم ایجاد...

۰

روابط فامیلی رئیس جمهور های آمریکا

“به نام خدا” مشخص شدن روابط فامیلی رئیس جمهور های آمریکا یکی دیگر از پازل های حفظ سلطه بر جهان؛  کاری از تیم مولتی مدیای ایرانشهر – وبسایت ایرانشهر: www.iranshahrnsmi.ir – آپارات: www.aparat.com/Iranshahr_NSMI –...