نویسنده: Sam bs

۰

کلنل محمد تقی پسیان، نخستین هوانورد ایران

“به نام خدا” کلنل محمد تقی پسیان، نخستین هوانورد ایران؛ نویسنده: Sam bs انجمن علمی پژوهشی ایرانشهر   محمد تقی پسیان نه تنها صاحب قلم و دارای قریحه هنری و ذوق ادبی بود بلکه...

۰

برنامه های سلطه گرایانه ی رهبران یهود برای خاورمیانه

“به نام خدا” برنامه های سلطه گرایانه ی رهبران یهود برای خاورمیانه نویسنده: Sam bs انجمن علمی پژوهشی ایرانشهر   برنامه های سلطه گرایانه صهیونیسم برآن است تا با گسترش جنگ در سوریه و...

۰

خیزش برای تاج و تخت ساسانیان

“به نام خدا” خیزش برای تاج و تخت ساسانیان؛ شورش و اختلالی که در آغاز قرن سوم میلادی در ایالت پارس حکمفرما بود، دوران انحطاط اشکانی را در آن عهد آشکار میسازد. تقریبا در...

۰

چرا ناسیونال سوسیالیسم؟!

“به نام خدا” چرا ناسیونال سوسیالیسم؟! نویسنده: تهیه شده در تیم مطلب ایرانشهر انجمن علمی پژوهشی ایرانشهر    سیاستمداران کوته بین هرگز نمیفهمند که نه با وجود قرارداد های بین المللی، نه با آموزش...

۰

انقلاب مخملی شوروی (چکسلواکی)

“به نام خدا” انقلاب مخملی شوروی (چکسلواکی)؛ نویسنده: Sam bs انجمن علمی پژوهشی ایرانشهر بینش و انگیزه انقلاب مخملی شوروی: فضای سیاسی اتحاد شوروی و دولت های اقماری آن تا نیمه دوم دهه ۱۹۸۰،...

۰

اولین درگیری ناسیونال سوسیالیست ها با مارکسیست ها در تالار(Hofbrauhaus) در ۴ نوامبر ۱۹۲۱

  اولین درگیری بزرگی میان ناسیونال سوسیالیست ها و مارکسیست ها در چهارم نوامبر ۱۹۲۱ اتفاق می افتد . هیتلر برای آن شب در تالار جشن های (Hofbrauhaus) یک میتینگ عمومی بر پا ساخته...

۰

میرزا حسن مستوفی‌الممالک که بود؟

“به نام خدا”   میرزا حسن مستوفی‌الممالک که بود؟ نویسنده: Sam bs انجمن عملی پژوهشی ایرانشهر   سومین پسر میرزا یوسف مستوفی الممالک در سال ۱۲۹۲ه.ق. متولد شده و در اوائل سال ۱۲۹۹ه.ق. در...

۰

حزب سوسیالیست مستقل «کمونیست» آلمان (USPD)

“به نام خدا” حزب سوسیالیست مستقل «کمونیست» آلمان (USPD) نویسنده: Sam bs انجمن علمی پژوهشی ایرانشهر   سوسیالیست های مستقل که جناح تندرو آن بزودی نام اسپارتاکوس بر خود میگذارد ، به درجه ای...