نویسنده: Nima

۰

خیزش برای تاج و تخت ساسانیان

“به نام خدا” خیزش برای تاج و تخت ساسانیان؛ شورش و اختلالی که در آغاز قرن سوم میلادی در ایالت پارس حکمفرما بود، دوران انحطاط اشکانی را در آن عهد آشکار میسازد. تقریبا در...

۰

فرقه منحرف کابالا چیست؟

“به نام خدا”   فرقه منحرف کابالا چیست؟ نویسنده: Nima DarkStar انجمن علمی پژوهشی ایرانشهر پیدایش و ریشه فرقه یهودی کابالا:   سرآغاز طریقت کابالا به اوایل سده سیزدهم میلادی و به اسحاق کور...

۰

اشغال ایران در جنگ جهانی دوم و نتایج کنفرانس تهران

“به نام خدا”   اشغال ایران در جنگ جهانی دوم و نتایج کنفرانس تهران:   نویسنده: Nima DarkStar انجمن علمی _ پژوهشی ایرانشهر   اشغال ایران توسط متفقین:   آلمان در ۹ شهریور ۱۳۱۸...

۰

ارتش امپراتوری هخامنشی

“به نام خدا” ارتش امپراتوری هخامنشی:   نویسنده: Nima DarkStar انجمن علمی _ پژوهشی ایرانشهر   پیشگفتار: امپراتوری هخامنشی بی شک بزرگ ترین امپراتوری باستان بود و ۲۲۰ سال بر تمام خاورمیانه و ماوراء...

۰

سد ذوالقرنین

“به نام خدا”   سد ذوالقرنین:   نویسنده: Nima DarkStar انجمن علمی _ پژوهشی ایرانشهر   سد ذوالقرنین در کجا قرار دارد و ذوالقرنین چه تطابقی با کوروش دارد؟   بنا بر اطلاعاتی که...

۰

نبرد کورسک

“به نام خدا” نبرد کورسک: نویسنده: Nima DarkStar انجمن علمی _ پژوهشی ایرانشهر شرح عملیات: یکی از بزرگترین نبردهای تاریخ جنگ دوم جهانی و سنگین‌ترین نبرد این دوران که بیشترین قوای زرهی در طول...