آرشیو روزانه: خرداد ۱۴, ۱۳۹۹

۰

زندگینامه مارتین بورمان نزدیک ترین فرد حزب نازی به هیتلر

“به نام خدا” زندگینامه مارتین بورمان٬ نزدیک ترین فرد حزب نازی به هیتلر نویسنده: تهیه شده در تیم مطلب ایرانشهر انجمن علمی _ پژوهشی ایرانشهر   مارتین بورمان٬ زاده سال ۱۹۰۰ در شهر وگلبن...

۳

تانک تایگر ۲ ( Tiger II) برجسته‌ترین و موثرترین تانک کلاس سنگین آلمان نازی

“به نام خدا”   تانک تایگر ۲ ( Tiger II) برجسته‌ترین و موثرترین تانک کلاس سنگین آلمان نازی؛ نویسنده: میثاق انجمن علمی _ پژوهشی ایرانشهر   تایگر ۲ ( Tiger II) برجسته‌ترین و موثرترین...