پایان رسانه ضد ملی و توطئه گر آمدنیوز – روح الله زم دستگیر شد!

پایان رسانه ضد ملی و توطئه گر آمدنیوز – روح الله زم دستگیر شد!   اختصاصی ایرانشهر:   در حالیکه بارها و بارها دست این رسانه منافق و ضد ملی در جریانات تجزیه طلبی...