آلمان یا هیتلر هرگز نژاد ستیز نبودند!

“به نام خدا” آلمان یا هیتلر هرگز نژاد ستیز نبودند! نویسنده: تهیه شده در تیم مطلب ایرانشهر انجمن علمی پژوهشی ایرانشهر   دروغی که گفته شد؛ در المپیک ۱۹۳۶، زمانی که #جسی_اونز، ورزشکار سیاهپوست...