آرشیو روزانه: فوریه 12, 2019

۰

چگونگی مرگ لئون تروتسکی

“به نام خدا” چگونگی مرگ لئون تروتسکی یکی از رهبران بلند پایه شوروی و بنیانگذار ارتش سرخ؛ نویسنده: PaRHaM_P.H انجمن علمی پژوهشی ایرانشهر تروتسکی: در ۲۰ اوت ۱۹۴۰ خبر مرگ لئون تروتسکی – از...

۰

روابط بین ایران و آلمان و خدمات آلمان نازی به ایران (قسمت سوم)

روابط بین ایران و آلمان و خدمات آلمان نازی به ایران (قسمت سوم) گوینده: نیما – وبسایت انجمن:    www.iranshahrnsmi.ir – آپارات:    www.aparat.com/Iranshahr_NSMI – سروش:    iranshahr_nsmi@ – تلگرام:    iranshahr_NSMI@ – رادیو:...

۰

فرقه منحرف کابالا چیست؟

“به نام خدا”   فرقه منحرف کابالا چیست؟ نویسنده: Nima DarkStar انجمن علمی پژوهشی ایرانشهر پیدایش و ریشه فرقه یهودی کابالا:   سرآغاز طریقت کابالا به اوایل سده سیزدهم میلادی و به اسحاق کور...

۰

اشغال ایران در جنگ جهانی دوم و نتایج کنفرانس تهران

“به نام خدا”   اشغال ایران در جنگ جهانی دوم و نتایج کنفرانس تهران:   نویسنده: Nima DarkStar انجمن علمی _ پژوهشی ایرانشهر   اشغال ایران توسط متفقین:   آلمان در ۹ شهریور ۱۳۱۸...

۰

روابط بین ایران و آلمان و خدمات آلمان نازی به ایران (قسمت دوم)

روابط بین ایران و آلمان و خدمات آلمان نازی به ایران (قسمت دوم) گوینده: نیما – وبسایت انجمن:    www.iranshahrnsmi.ir – آپارات:    www.aparat.com/Iranshahr_NSMI – سروش:    iranshahr_nsmi@ – تلگرام:    iranshahr_NSMI@ – رادیو:...

۰

روابط بین ایران و آلمان و خدمات آلمان نازی به ایران (قسمت اول)

روابط بین ایران و آلمان و خدمات آلمان نازی به ایران (قسمت اول) گوینده: نیما – وبسایت انجمن:    www.iranshahrnsmi.ir – آپارات:    www.aparat.com/Iranshahr_NSMI – سروش:    iranshahr_nsmi@ – تلگرام:    iranshahr_NSMI@ – رادیو:...

۰

تعریف صحیح نژادپرستی و ضرورت پاسداری از هویت ایرانی (قسمت پایانی)

تعریف صحیح نژادپرستی و ضرورت پاسداری از هویت ایرانی (قسمت پایانی) گوینده: شهرام – وبسایت انجمن:    www.iranshahrnsmi.ir – آپارات:    www.aparat.com/Iranshahr_NSMI – سروش:    iranshahr_nsmi@ – تلگرام:    iranshahr_NSMI@ – رادیو:    Radio_Iranshahr_NSMI@

۰

تعریف صحیح نژادپرستی و ضرورت پاسداری از هویت ایرانی (قسمت دوم)

تعریف صحیح نژادپرستی و ضرورت پاسداری از هویت ایرانی (قسمت دوم) گوینده: شهرام – وبسایت انجمن:    www.iranshahrnsmi.ir – آپارات:    www.aparat.com/Iranshahr_NSMI – سروش:    iranshahr_nsmi@ – تلگرام:    iranshahr_NSMI@ – رادیو:    Radio_Iranshahr_NSMI@